Finans ve Bütçe Yönetimi

Analitik Bütçe ve Muhasebe
İşçi Ücret Bordroları
Memur Ücret Bordroları
Diğer Personel Ücret Bordroları
Asker Aileleri Yardımları Takibi

Abone Yönetimi

Abone Sicil Takip
Tahakkuk İşlemleri
Arıza Takip İşlemleri
Kaçak Takip İşlemleri
Açma ve Kapama Takip İşlemleri
Kaçak Su Takibi

Vatandaş Yönetimi

Çağrı Merkezi Yönetimi
Sicil Yönetimi
İstek ve Şikayetlerin Yönetimi
Yardım Talepleri Yönetimi

Satınalma Yönetimi

Satınalma Yönetimi
Süreçler ve Uygulamalar
Taşınır Mal Yönetimi
Stok Yönetimi
İhale Takip

Gelir Otomasyonu

Emlak Vergileri
Genel Gelirler
Çevre Temizlik Vergisi
İlan ve Reklam Vergileri
Pazar Yerleri ve Tezgahları
Eğlence Vergisi
Katılım Payları
Hal Takip
Mezbaha Takip
Otobüs Bilet Takip

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşe Alma Süreci
Ücret ve Sosyal Faydalar
İşçi Personel Özlük
Memur Personel Özlük
Eğitim ve Geliştirme

Gayrimenkul Yönetimi

Emlak İstimlak Yönetimi
Taşınmaz Mal Yönetimi

Gelir Yönetimi

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları
İmar ruhsatları

Döküman Yönetimi

Döküman Yönetimi ve Evrak Takibi
Elektronik(Digital)Arşiv

Genel Hizmet Yönetimi

Mezarlıklar ve Ölüm (Mernis)
Veterinerlik Hizmetleri Takibi
İtfaiye Hizmetleri Takibi
Eğitim ve Kültür Faal. Takibi

Hukuk İşleri Yönetimi

Dava ve İcra Takibi
Teftiş Kurulu

Yazı İşleri Yönetimi

Encümen Kararları
Meclis Kararları
Evlendirme İşlemleri
Randevu ve Adres Takip

Çevre Yönetimi

Park ve Bahçeler Takibi
Temizlik İşleri Takibi
Su Ve Kanal Takibi

Entegrasyon

GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
KBS (Kent Bilgi Sistemi)
3D Görüntüleme Sistemleri
AYBİS (Alt Yapı Bilgi Sistemi)
TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi)
PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi)

Sistem Yönetimi

Kullanıcı Yönetimi
Rapor Yönetimi
Loglama Yönetimi

Destek Hizmetleri Yönetimi

Makine İkmal Takibi
Zabıta Takibi
Basın Yayın Takibi
Fen İşleri Takip
Sivil Savunma Takip
Numarataj Takip
Sağlık İşleri Takip

Yönetim Modülü

Tahakkuk ve Tahsilat izlemi
İstatistik Raporlar
Başvuru İzleme
Gelir Gider İzleme
Basınla İletişim
Personel Takip
Performans İzleme