Nedir?


Yerel yönetimlere kanun ve mevzuatlar ile verilmiş yetki ve görevlerin yerine getirilmesi esnasında yapılan tüm işlemlerin yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla çağımızın teknolojisi olan İnternet ortamında geliştirilmiş entegre, web Tabanlı, zaman ve ortamdan bağımsız Yazılım uygulamalarının bir bütünüdür.

Özellikleri

 • Dünya genelinde kullanılan, uluslararası yazılım firmalarınca da kabul görmüş ,interaktif uygulamaların vazgeçilmezi Java teknolojisi ile geliştirilmiştir.
 • Yazılımlarda çok katmanlı (N-tier) Mimarisi kullanılmıştır.
 • Ülkemizde yaygın olarak bilinen ve kullanılan Oracle, Microsoft SQL Server, Progress, MYSQL,İnformix v.b. Veritabanları ile çalışabilir, Veritabanından Bağımsız bir sistemdir.
 • Kullanıcı rol ve uygulama yetkilendirmeleri Sistemin kendi içerisinde oluşturulmaktadır.
 • Kullanıcının yapmış olduğu her işlem gelişmiş log sistemi kullanılarak kayıt altına alınmak tadır.
 • Kurumun ve çalışanların ek bir çaba sarf etmeden, performans raporlarını oluşturmak mümkündür.
 • KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) ile vatandaşa ait nüfus bilgilerinin Nüfus KPS veritabanı dan alınarak-karşılaştırılarak ya da doğrulanarak, bilgilerin güncelliği ve tutarlılığı sağlanır.
 • Elektronik İmza, altyapısına uygunluk.
 • Diğer kurum ve kuruluşlar ile web servisleri kullanılarak tam entegrasyon.
 • KBS (Kent Bilgi Sistemleri), GIS- CBS (Coğrafi Bilgi Sisteleri),AYBİS (Alt Yapı Bilgi Sitemleri) , CAD uygulamaları ile entegre olabilmekte ve karşılıklı bilgi güncellemesi yapa bilecek şekilde tasarlanmıştır.
 • Tüm dökümanlar Mahalli İdareler mevzuatlarına uygun olarak hazırlanmış olup, sistem den (Doc-x, xls-x, Pdf, Html,xml) formatlarında alınabilir.
 • Microsoft ürünleri , Elektronik imza, Elektronik Arşiv, ve Doküman Yönetim Sistemleri gibi ürünlerle entegrasyon uyumu sağlanmıştır.